Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

OSF v roce 2017: Dokončování programů a projektů

Odbor strukturálních fondů (OSF) v rámci využití evropských strukturálních a investičních fondů podpořil v letech 2007 – 2017 celkem 685 projektů, jejichž cílem bylo zkvalitnění výkonu úřadů veřejné správy, vyšší komfort poskytovaných služeb a také bezpečnější život občanů ČR.

Struktura OSF 2017_1.jpg

V roce 2017 se OSF v roli  Zprostředkujícího subjektu pro oblast intervence 1.1 IOP zaměří  především na kontrolu udržitelnosti projektů, tj. výstupů a cílů jednotlivých podpořených projektů. V oblasti  podpory 4.1 OP LZZ  bude OSF klást důraz na spolupráci s ŘO při dokončujících pracích, součinnost při kontrolách Finančního úřadu a na řešení nesrovnalostí.

V Programu švýcarsko-české spolupráce probíhá ukončování realizace jednotlivých projektů, současnými prioritami jsou Závěrečné finanční audity a Závěrečné zprávy o projektu. Také v Norských fondech, v nichž OSF vykonává roli Partnera, se projekty posunuly do fáze ukončování realizace a finančního vypořádání v souvislosti s posledními žádostmi
o platbu. Období ukončování programů a udržitelnosti projektů zajišťuje OSF prostřednictvím 16 zaměstnanců.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Prezentace OSF ke stažení:

OSF_2017.pdf OSF_2017.pdf (2,37 MB)