Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

OSF již proškolilo téměř 2 500 osob

Téměř 2 500 osob se od roku 2009 zúčastnilo 48 seminářů Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra (OSF).  Žadatelé a příjemci dotací mají s jejich pomocí možnost prohloubit své znalosti týkající se zpracování žádostí a dalších dokumentů při realizaci projektů z Integrovaného operačního programu a z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Počet proškolených osob v rámci realizovaných seminářů, stav ke dni 30. 6. 2011

Rok

Počet seminářů

Počet proškolených osob v rámci seminářů

2009

7

396

2010

24

1275

2011 (červen)

17

776

Celkem

48

2 447


Jen za posledních šest měsíců se uskutečnilo 17 seminářů, kterých se zúčastnilo na 776 osob. Jde přibližně o třetinu dosud proškolených osob od roku 2009. Žadatelé mají možnost seznámit se s obsahem a podmínkami výzvy, procesem přípravy a realizací projektu. Příjemci evropské finanční podpory získají informace, jak zpracovávat přílohy k monitorovacím zprávám, žádostem o platbu či jak pracovat s informačním systémem Benefit7. Další typ seminářů je zaměřen na administraci veřejných zakázek.

Pro příjemce OP LZZ bylo letos uspořádáno 8 seminářů, z toho 4 workshopy pro úřady místní samosprávy k realizaci vzdělávacích center pro úředníky. V rámci IOP se uskutečnily 3 semináře o problematice elektronizace služeb veřejné správy, přenosu dat a informací na regionální úrovni nebo zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. Dalších 6 seminářů se věnovalo problematice veřejných zakázek.

Odbor strukturálních fondů na základě pozitivní zpětné vazby od účastníků kurzu hodlá i nadále v seminářích pokračovat a využívat tuto formu vzdělávání i v dalším období. Aktuální nabídku naleznete na zde.   

Vzdělávání odkudkoli

Kromě tradičních školení mají zájemci také možnost využít distanční vzdělávací kurz v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který srozumitelným způsobem a často za pomoci praktických příkladů informuje žadatele a příjemce z řad veřejné správy. K výuce v rámci on-line vzdělávacích kurzů se přihlásilo již více než tisíc zájemců. V závěru distančních vzdělávacích kurzů probíhá ověření získaných znalostí účastníků formou testu.

Tzv. e-learningový kurz se věnuje realizaci projektů v rámci OP LZZ a je složen ze tří samostatných kurzů – Příprava žádosti o dotaci v OP LZZ, Řízení projektů v OP LZZ a jejich administrace a Veřejné zakázky v OP LZZ. Po úspěšném ukončení kurzu je absolventům vystaveno osvědčení. K dnešnímu dni bylo vydáno 409 certifikátů. Přihlásit se můžete zde


Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra