Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Odbor strukturálních fondů připravil průvodce publicitou projektů IOP a OP LZZ

Odbor strukturálních fondů připravil průvodce publicitou v rámci projektů financovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Publicita v rámci projektů financovaných ze strukturálních fondů patří k nejčastěji konzultovaným tématům ze strany příjemců, přičemž většina dotazů má podobné zaměření, ať už se jedná o správnou velikost log, jejich barevnost, řazení či použití. Z tohoto důvodu odbor strukturálních fondů připravil „průvodce“ po hlavních pravidlech publicity, jenž má sloužit jako rychlý a přehledný zdroj informací a jako návod k nejčastějším dotazům z této oblasti. Námi připravený průvodce samozřejmě nenahrazuje oficiální manuály vydávané v rámci operačních programů, které by měl znát a dodržovat každý příjemce.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR


Dokumenty ke stažení: