Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra oficiálně spustil nový web.

Tento web bude sloužit jako základní komunikační nástroj OSF vůči potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům v rámci prioritních os 1, 2 a oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu (dále též IOP) a prioritní osy 4 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále též OP LZZ) a vůči široké veřejnosti a médiím.