Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra má nového ředitele

Novým ředitelem Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra se stal RNDr. Ivo Ryšlavý. Na základě jmenování ze dne 15. ledna 2015 v této funkci nahradil Mgr. Zoru Skurčákovou.

„Ve své práci bych rád navázal na to pozitivní, co se v uplynulých letech podařilo na odboru strukturálních fondů. A i když to nebude lehké, cílem je s co nejlepším výsledkem dokončit současné programové období. K hlavním prioritám na rok 2015 proto patří především úspěšné dokončení maximálního možného počtu realizovaných projektů, vyčerpání co nejvíce prostředků ze zbývající alokace a zajištění úspěšné certifikace uskutečněných výdajů v roce 2015,“ uvedl nastupující ředitel RNDr. Ivo Ryšlavý.

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra (OSF MV) vykonává funkci Zprostředkujícího subjektu pro Integrovaný operační program, oblast intervence 1.1 a pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1. V rámci programového období 2007−2013 rozděluje přibližně 12,5 miliard korun na projekty podporující zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných úřady veřejné správy v České republice.

Na OSF MV pracovalo k 1. lednu 2015 celkem 53 zaměstnanců. Jejich úkolem bude zajistit bezproblémové fungování odboru pro stávající programové období do konce roku 2015. Projekty, jejichž administraci OSF MV zabezpečuje, musí být dokončeny nejpozději do konce prosince 2015. OSF MV dále plní funkci Zprostředkujícího subjektu Programu švýcarsko-české spolupráce a Partnera Programu EHP Norsko.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: