Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Novela zákona o veřejných zakázkách a o rozpočtových pravidlech

Upozorňujeme, že Řídicí orgán MPSV vydal 13. dubna 2015 dokumenty související s novelou zákona o veřejných zakázkách a zákona o rozpočtových pravidlech.

Na stránce s příručkou D9 (Metodický pokyn pro zadávání zakázek) byly popsány příslušné změny zákona o veřejných zakázkách s účinností od 6. 3. 2015 a aktualizován byl Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona.

Na stránce s příručkou D2 (Příručka pro příjemce) byly popsány příslušné změny zákona o rozpočtových pravidlech s účinností od 20. 2. 2015 a aktualizován byl vzor námitky proti opatření poskytovatele dle § 14 e zákona č. 218/2000 Sb.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra