Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nová verze Prováděcího dokumentu OP LZZ

Řídící orgán OP LZZ vydal novou verzi Prováděcího dokumentu OP LZZ.

Tato revize je platná od 31.3.2010 a úpravy v rámci prioritní osy 4 měly dopad na vymezení oprávněných příjemců,

blíže viz str. 84 - 85.