Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Dovolujeme si upozornit příjemce finanční podpory z OP LZZ, že Řídící orgán OP LZZ vydal s účinností od 15. 8. 2012 Metodický pokyn pro zadávání zakázek ve verzi 1.6. Do procesu výběru dodavatelů v rámci projektů OP LZZ tak byly zapracovány požadavky novely zákona o veřejných zakázkách.

Metodický pokyn je ke stažení zde: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/prirucka-d9.