Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nestihli jste se přihlásit na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev OP LZZ?

Vzhledem k vysokému zájmu o seminář pro příjemce státní správy výzev OP LZZ, který se konal 3.11.2011, nabízíme možnost příjemcům vyjádřit se, zda mají zájem o konání dalšího stejného semináře.

V případě vašeho zájmu o seminář prosím zasílejte email na adresu: monika.feistova@mvcr_cz . Na základě výsledku tohoto průzkumu uspořádáme další seminář. Do předmětu emailu uveďte "ZÁJEM O SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE OP LZZ" a v textu emailu napište registrační číslo projektu a kolik osob by se zúčastnilo. Seminář bude totožný se seminářem ze dne 3.11.2011, tj. pro výzvy č. 27, 32, 38, 41, 48, 58, 59, 62 a 64.

Pozvánky na seminář pro obce a kraje (v rámci výzev č. 53, 57 a 69) jsou zde.

O dalším postupu budete včas informováni.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR