Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nestihli jste se přihlásit na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev OP LZZ?

Vzhledem k vysokému zájmu o seminář pro příjemce státní správy výzev OP LZZ v rámci "Expertní pomoci příjemcům" nabízíme možnost dosud nepřihlášeným příjemcům vyjádřit se, zda mají o účast na tomto semináři zájem.

V případě vašeho zájmu o seminář prosím zasílejte email na adresu: monika.feistova@mvcr_cz . Na základě výsledku tohoto průzkumu uspořádáme další seminář v lednu 2011. Do předmětu emailu uveďte "ZÁJEM O SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE OP LZZ" a v textu emailu napište, zda-li by se účastnil jeden nebo dva lidé.

O dalším postupu budete včas informováni.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR