Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nestihli jste se přihlásit na seminář k autorským právům pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP?

Odbor strukturálních fondů nabízí možnost příjemcům vyjádřit se, zda mají zájem o účast na semináři v rámci výzev č. 06, 08 a 09 IOP na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na Zákon o veřejných zakázkách".

V případě vašeho zájmu o seminář prosím zasílejte email na adresu: monika.feistova@mvcr_cz do 2.9.2011 . Na základě výsledku tohoto průzkumu uspořádáme další seminář (totožný se seminářem konaného v Praze dne 14.7.2011). Seminář se uskuteční pouze v případě, že zájem projeví minimálně 40 osob. Do předmětu emailu uveďte "ZÁJEM O SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE IOP" a v textu emailu napište, kolik účastníků by mělo za váš projekt zájem.

O výsledku průzkumu Vás budeme informovat.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR