Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Na zlepšení právního a regulatorního prostředí přispívají strukturální fondy

Přiblížit veřejné služby občanům a vytvořit atraktivnější prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory je součástí cílů vládní strategie Smart Administration . K jejich naplnění přispívají také projekty zaměřené na zlepšení právního a regulatorního prostředí v České republice.

Jako příklady takových projektů uvádíme projekt Úřadu vlády Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) a projekt Ministerstva vnitra Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů. Blíže se dočtete v našem Tiskovém centru.

 

  

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra