Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ministerstva mohou získat až 100 milionů na projektové kanceláře

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo 18. listopadu 2013 výzvu C7 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je určena na rozvoj a provoz projektové kanceláře v rámci jednotlivých resortů.

Až 85 milionů Kč z Evropského sociálního fondu je vyčleněno na individuální projekty ústředních orgánů státní správy v rámci výzvy C7 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 4.1. Předkládané projekty musí být úzce zaměřeny na činnost projektových kanceláří. Ty budou zajišťovat metodickou a koordinační pomoc pro projekty daného resortu a jeho řízených/ zřízených organizačních složek. Primárně podporovanou oblastí je vytvoření projektových kanceláří a metodik projektového řízení. Druhou oblastí, která je však pouze podpůrná, je vzdělávání zaměstnanců projektových kanceláří v oblasti efektivního projektového řízení podle mezinárodních standardů.

Na výzvu C7 je určeno celkem 100 milionů Kč, z toho 85 milionů z Evropského sociálního fondu a 15 milionů je spolufinancování ze státního rozpočtu ČR. Příjem projektových žádostí končí 13. ledna 2014. Aktivity projektu musí být ukončeny nejpozději do 30. června 2015.

V programovém období 2007–2013 Ministerstvo vnitra vyhlásilo celkem 24 výzev v oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a celkem 6 výzev k předkládání projektových žádostí v oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Integrovaného operačního programu. V rámci obou oblastí bylo již podpořeno 621 projektů, jejichž hlavním přínosem je rychlejší, komfortnější a transparentnější fungování veřejné správy v České republice.

Podrobnější informace k výzvě C7 naleznete na stránkách Odboru strukturálních fondů MV ČR.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra 

Tisková zpráva ke stažení: