Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kybernetická bezpečnost je tématem veřejné správy

Zajištění kybernetické bezpečnosti je nepochybně jednou z klíčových výzev současné doby. Dynamika vývoje kybernetických hrozeb má výrazně rostoucí tendenci, na což musí v první řadě reagovat stát ze své centrální pozice. Řadu opatření pomohou zafinancovat strukturální fondy.

V reakci na celosvětový nárůst kybernetických útoků vznikají na národní úrovni nejen strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti ČR, ale také projekty státních úřadů řešící toto téma. Více o projektech státních úřadů se dozvíte v našem Tiskovém centru.

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra