Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Komise schválila projekt národního archivu ve výzvě č.10 IOP

Dne 15.11. 2010 zasedla hodnotící komise k výzvě č. 10 IOP - Elektronizace služeb veřejné správy a schválila projekt podaný národním archivem v celkové hodnotě přes 466 milionů korun. Alokace, která činila více jak 470 milionů korun, tak byla téměř vyčerpána. Cílem tohoto projektu je vytvoření Národního digitálního archivu, tzn. vybudování infrastruktury, která zajistí trvale udržitelné a bezpečné uchování elektronických dokumentů vybraných veřejnými archivy za archiválie a jejich zpřístupnění subjektům veřejné správy a občanům. Dále vznikne komplexní metodika pro standardizaci procesů správy elektronických dokumentů. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

Dokument ke stažení: