Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jak pomáhá Odbor strukturálních fondů žadatelům a příjemcům?

Jak pomáhá Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra zájemcům o dotaci? K čemu bude sloužit nově spuštěné diskusní fórum? Odpovědi najdete v následujícím textu.

Cílem odboru strukturálních fondů (OSF) je poskytovat maximální podporu žadatelům a příjemcům. Aby toto snažení bylo úspěšné, a správně zacílené je nezbytná zpětná vazba poskytnuta těmi, k nimž je pomoc směřována. Hlavním nástrojem pro získání zpětné vazby má být zejména diskusní fórum, které dnes 17. 5.2010 spouštíme. Žadatelé a příjemci zde mohou psát návrhy, co by jim pomohlo při podání a zpracování žádosti, které aktivity z naší strany by uvítali, jaké zaměření by měly mít semináře apod. Mohou také sdílet zkušenosti mezi sebou. Veškeré podněty, které z diskusního fóra vzejdou, hodlá OSF do své služby zájemcům zohlednit.

Diskusní fórum je spuštěno na webu www.osf-mvcr.cz, který za zhruba tři měsíce jeho existence navštívilo více než 40 tis. uživatelů. Zájemci se zde můžou registrovat k odběru novinek emailem a získat tak pravidelný přísun novinek v oblasti strukturálních fondů. Dalším komunikačním kanálem je On-line poradna, kde žadatel i příjemce může položit dotaz, nebo si může nechat zhodnotit svůj projektový záměr. Na podněty odpovídáme zpravidla do tří pracovních dnů. Vedle toho zde zájemci narazí na ankety, kde se můžou vyjádřit k jednotlivým tématům z oblasti strukturálních fondů.

OSF pořádá také semináře pro příjemce a žadatele, které slouží k představení výzev a poradí účastníkům, jak mají jednotlivé části projektové žádosti vypadat. Nedílnou součástí všech seminářů je prostor pro diskusi a dotazy přítomných.

V poslední době také OSF zveřejňuje na svém webu věcné záměry budoucích výzev, aby zájemci měli rámcový přehled o připravovaných výzvách.

Ve svém snažení spolupracujeme s různými subjekty, jejichž hlavním úkolem je poskytnout osobní konzultace žadatelům a příjemců. Mezi tyto subjekty patří např. Centrum pro regionální rozvoj (CRR), které pomáhá zrychlit a zefektivnit čerpání peněz z IOP pro samosprávné celky a složky Integrovaného záchranného systému. Vedle toho spolupracujeme také se subjekty ze soukromé sféry. Těšíme se na Vaše příspěvky,

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra