Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce v rámci výzvy č. 69 OP LZZ

V souvislosti s nejčastěji vyskytující se chybou ve vyplňování Monitorovacích indikátorů v rámci výzvy č. 69 OP LZZ je na našich stránkách k dispozici dokument "Vyplňování MI".

Týká se to především nastavení MI 07.46.20 - tento MI si příjemce nastavuje sám. Doporučujeme, aby příjemce MI nastavil již v prvním monitorovacím období (MZ č. 2). K tomu je třeba mít vypracovaný plán vzdělávání, kde již budou uvedena jména jednotlivých osob a označeno, kterého kurzu se jaká osoba zúčastní.

Pro jednotnou koncepci jsme si dovolili připravit jednoduchou tabulku, která by měla vše potřebné splňovat. Dle této tabulky je pak velice snadné kontrolovat i dosažení hodnot MI za dané monitorovací období.

Prosíme všechny příjemce o vyplňování této tabulky a zasílání spolu s Monitorovací zprávou. Vás, kteří jste již odevzdali MZ, prosíme o dodatečné doplnění.

Pokud budete potřebovat bližší vysvětlení k tabulce, neváhejte kontaktovat příslušného projektového manažera za výzvu č. 69.

Dokument ke stažení:


Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra