Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ

Vážení příjemci, dovolte, abych reagoval na Vaše množící se dotazy k výzvě č. 40 OP LZZ - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Dle Vašich slov stěžují úspěšnou realizaci projektů dva zásadní problémy: 1) dlouhé lhůty při administraci a schvalování monitorovacích zpráv se žádostí o platbu (MZ se ŽoP) zprostředkujícím subjektem a 2) nemožnost plnit nebo aktualizovat plán vzdělávání. 

Na odstranění prvního problému nyní intenzívně pracujeme. Posílili jsme kapacitu odboru strukturálních fondů (OSF) tak, aby se zkrátily dlouhé  čekací lhůty při administraci MZ se ŽoP. Zároveň je však nutno podotknout, že k výraznému prodlužování schvalování MZ se ŽoP a tedy k proplacení finančních prostředků dochází z důvodu nedostatečné úrovně zpracování MZ se ŽoP u většiny projektů, a to i přes naši dlouhodobou snahu dostatečně Vás informovat prostřednictvím speciálních seminářů, nebo webových stránek OSF MV ČR.

Doposud se MZ se ŽoP vracely k dopracování několikrát. Od 1. dubna 2011 jsme přistoupili k opatření, že MZ se ŽoP budeme vracet na opravu jen jednou. Následně bude monitorovací zpráva se žádostí o platbu buď schválena, neschválena, či schválena s výhradou, přičemž proplacena bude ta část prostředků, kterou bude možné schválit.

Odbor strukturálních fondů dlouhodobě vytváří komplexní systém podpory žadatelům a příjemcům. Z důvodu stále vysoké míry chybovosti v monitorovacích zprávách a žádostech o platbu v projektech realizovaných v rámci výzvy č. 40 OP LZZ pro Vás v nejbližší době chystáme uspořádat sérii workshopů, zaměřených přímo na praktické ukázky a návody na zpracování monitorovacích zpráv se žádostí o platbu. Tyto workshopy budou realizovány v několika opakováních v Praze a v Brně. Počítáme s účastí vždy dvou zástupců realizačního týmu z každého projektu, kteří se na administraci monitorovacích zpráv daného projektu přímo podílejí. Pro registraci na tyto workshopy prosím navštivte naše webové stránky www.osf-mvcr.cz, kde najdete od 1. května 2011 podrobnější informace.

Druhý Vámi zmiňovaný problém ohledně plánu vzdělávání nelze z naší strany zcela ovlivnit, protože k tomuto stavu došlo v důsledku legislativních změn a probíhající evaluace Smart Administration. Z tohoto důvodu nebylo možné zrealizovat plánované kurzy zaměřené na problematiku základních registrů. Ostatní plánované kurzy jsou momentálně v nabídce IVS Praha. Kurzy zaměřené na další specifické oblasti vzdělávání, tedy kurzy nad rámec nabízených IVS Praha, jsou předmětem projektů výzvy č. 69 OP LZZ - Vzdělávání pro územní veřejnou správu. 

Výzva č. 40 OP LZZ umožňuje školit prezenčně kurzy, které vycházejí z obsahové náplně kurzů poskytovaných Institutem pro veřejnou správu Praha. Seznam kurzů, které jsou v současnosti k dispozici v příloze tohoto dopisu a naleznete je také na stránkách IVS Praha(http://www.institutpraha.cz/egon/kurzyegoncentra ). Jako příjemci si můžete aktualizovat náplň a formu kurzů dle potřeb cílové skupiny a v případě, že si upravíte i časovou dotaci kurzů, vydáváte s tímto i vlastní certifikáty. To znamená, že vlastní certifikát vydáváte na kurz, u kterého jste si pro účely projektu upravili časovou dotaci, v jiných případech toto není nutné. Pro úspěšnou realizaci Vašich projektů doporučuji přistoupit k tomuto řešení. 

Na závěr bych Vás chtěl požádat, abyste maximálně konzultovali jednotlivé problémy s projektovými manažery OSF, sledovali informace na našich webových stránkách a účastnili se našich pravidelných seminářů. Chtěl bych upozornit, že co se týče realizace projektu financovaného ze strukturálních fondů, jsou pro Vás informace ze strany OSF závazné. Informace jiných subjektů jsou pouze doporučující, konečné rozhodnutí o jednotlivých problémech je vždy na straně OSF.

Pevně doufám, že tyto kroky z naší strany Vám napomohou v pokračování úspěšné realizace Vašich projektů.

 

S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Kryštof

ředitel Odboru strukturálních fondů

Dokument ke stažení: