Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce ve výzvě č. 40 OP LZZ k otázce udržitelnosti

Z důvodu ukončování některých projektů výzvy č. 40 OP LZZ se množí dotazy příjemců k otázce zajištění udržitelnosti těchto projektů.

Udržitelnost projektů výzvy č. 40 OP LZZ není v právních aktech projektů nijak definována. Příjemcům tedy z tohoto pohledu neplynou žádné povinnosti. Provoz aktivit v rámci vybudovaných eGon Center po ukončení projektu je již zcela v režii příjemce, dle jeho možností a potřeb. Z výše uvedeného vyplývá, že poskytovatel dotace v rámci OP LZZ není povinen provoz aktivit eGon Center po ukončení projektů nijak kontrolovat nebo vymáhat.

Žádáme proto příjemce, aby nepředkládali a nezasílali OSF MVČR ke schválení plány udržitelnosti těchto projektů financovaných z OP LZZ.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

 

Dokumenty ke stažení: