Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce v rámci projektů předkládaných do výzev OP LZZ – vedení investičních výdajů

V souladu s vyjádřením Řídícího orgánu OP LZZ a Ministerstva financí ČR (MF ČR) k vedení investičních výdajů programů ESF, zveřejňujeme následující informaci k této problematice podle typu příjemců:

Kraje, města a obce – investiční výdaje nebudou evidovány v systému EDS (evidenční dotační systém) a budou standardně propláceny příjemcům. Není již tedy nutné odkládat realizaci investičních výdajů v projektech OPLZZ. Zálohové platby budou průběžně zasílány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Složky MV ČR  - investiční výdaje budou v souladu se stanoviskem odboru programového financování (OPF), resp. s §12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, i nadále v režimu programového financování v systému SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu).

Organizační složky státu a jejích příspěvkové organizace (OSS, PO OSS) – vedení investičních výdajů v režimu programového financování v systému SMVS je v kompetenci daného resortu. Dle vyjádření MF ČR však tato povinnost nevyplývá, protože „u programů ESF se jedná zpravidla o neinvestiční výdaje a nelze dopředu připravit programovou dokumentaci pro evidování programů v ISPROFIN“. (stanovisko MF ČR z 22. 9. 2010)

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra