Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce v rámci o.i. 1.1 IOP k převodu nevyčerpaných prostředků mezi jednotlivými etapami

Z důvodu častého výskytu případů pozdního zažádání o převod nevyčerpaných finančních prostředků z jedné etapy do druhé upozorňujeme příjemce, že při nevyčerpání finančních prostředků v příslušné etapě je nutné zažádat o převod těchto finančních prostředků do další etapy prostřednictvím formuláře Oznámení o změně v projektu.

Tuto žádost je nutné podat před skončením realizace etapy, v níž nebyly prostředky vyčerpány. Nelze akceptovat žádosti o přesun finančních prostředků podané v rámci 20denní lhůty pro podání Žádosti o platbu a Monitorovací zprávy.

V případě, že příjemce nepožádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků, bude posouzeno udělení sankcí v souladu s Podmínkami Dopisu ředitele Odboru strukturálních fondů dle příslušné výzvy.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra