Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce OP LZZ o závěrečném auditu

Chtěli bychom upozornit příjemce, že zprávu závěrečného auditu, která má být dle kapitoly 12 Audit příručky D2 a kapitoly 5 příručky D10 vyhotovena dle standardu ISO 800, je rovněž možno realizovat v souladu s aktuálnějším standardem ISAE 3000.

Tento postup nebude považován za porušení příruček desatera.  V nejbližší revizi desatera již bude ISO 800 nahrazeno standardem ISAE 3000.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra