Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce OP LZZ - nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek

Dovolujeme si upozornit příjemce, že dne 15. 3. 2012 nabyla účinnosti nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek (verze 1.5).

Nová verze je závazná pro zadávání veřejných zakázek těmi příjemci, kteří mají v právním aktu uvedeno, že se při zadávání zakázek řídí aktuální verzí Metodického pokynu. Metodický pokyn ve verzi 1.5 se v tom případě vztahuje na zadávání zakázek zahájených po nabytí účinnosti této verze. Výjimkou jsou některá ustanovení kapitoly 4 (Důsledky porušení pravidel zadávání zakázek), která se použijí i v případech, kdy se při zadávání zakázky řídil zadavatel předchozími verzemi Metodického pokynu (viz kapitolu 4.1.3).

V případě dotazů se neváhejte obrátit na právníky OSF.


Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra


Dokument ke stažení: