Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce OP LZZ ke způsobilosti výdajů realizačního týmu

V souvislosti s revizí Operačního manuálu OP LZZ s účinností od 1. 11. 2012, kdy došlo ke změně příručky D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ, kapitoly 2.1 (grantové projekty) a 3.1 (individuální projekty) Osobní náklady, poskytujeme bližší vysvětlení ke způsobilosti výdajů realizačního týmu v projektech prioritní osy 4 OP LZZ.

Informace (viz dokument ke stažení) se týkají jak grantových a individuálních projektů v realizaci, tak i projektů připravovaných.

Dokument ke stažení:

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra