Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce k IS Benefit7

Upozorňujeme příjemce, že v informačním systému Benefit7 probíhají pravidelné instalace, které umožňují nové funkčnosti. Doporučujeme Vám tyto informace průběžně sledovat.

Tyto změny naleznete na webu www.euzadost.cz v úvodu obrazovky v sekci aktuální provozní informace portálu. Nově nainstalované funkce Vám mohou pomoci při vyplňování jednotlivých záložek a polí v IS Benefit.