Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce IOP – velkoplošný reklamní panel

Dovolujeme si informovat příjemce IOP o stanovisku Evropské komise k pořizování velkoplošného reklamního panelu u projektů, jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR a který spočíval ve financování datové infrastruktury.

Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit IOP uvádějí povinnost příjemců instalovat v místě a v době realizace velkoplošný reklamní panel projektu, jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR a který spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací. Dle stanoviska Evropské komise však tento reklamní panel není nutné pořizovat, pokud se jednalo o projekty spočívající ve financování datové/informační infrastruktury. Místo toho doporučuje uvést informaci o projektu včetně povinné publicity minimálně na webových stránkách příjemce/projektu.

Povinnost nahradit po skončení projektu velkoplošný reklamní panel trvalou vysvětlující tabulkou v místě realizace projektu nicméně zůstává a příjemce musí i v případě projektů datové/informační infrastruktury toto dodržovat.

U těchto projektů však i nadále doporučujeme během realizace velkoplošný reklamní panel umístit.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

 

Dokumenty ke stažení: