Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce finanční podpory výzvy č. 69 OP LZZ

Vážení příjemci, v souvislosti s množícími se dotazy k problematice vzdělávacích kurzů v rámci výzvy č. 69 OP LZZ s ohledem na platnost akreditace předkládáme informace k podmínkám uvedených v textu výzvy.

V rámci výzvy je vyžadována realizace již akreditovaných vzdělávacích akcí (ty však musí mít pro daného příjemce charakter nové, nadstavbové aktivity), nebo si žadatel musí zajistit pro nově vytvořené či inovované vzdělávací programy nebo akce akreditaci u MVČR dle zákona 312/2002 Sb. v průběhu projektu. Příjemce skutečnost, že je vzdělávací program (nebo akce) akreditován, prokáže předložením rozhodnutí MVČR o udělení akreditace vzdělávacímu programu dle zákona 312/2002 Sb.

Akreditaci musí mít poskytovatel vzdělávacího kurzu před jeho realizací. V případě, že žadatel bude kurzy specifikované v této výzvě poptávat v rámci výběrového řízení, je třeba, aby dodavatel měl akreditaci na poptávané oblasti/kurzy.

Dodavatel (poskytovatel) musí mít nabízené kurzy akreditované již v době podání nabídky. Zároveň musí být akreditace platná po celou dobu realizace daného kurzu.

Vzhledem ke skutečnosti, že akreditace je udělována na dobu 3 let, je ze strany příjemce nutné zajistit, aby dodavatel měl kurzy akreditované po celou dobu realizace projektu, tzn., není možné, aby akreditace vypršela dodavateli např. v polovině realizace projektu.

Doporučujeme, aby příjemce v zadávací dokumentaci uvedl podmínku doložení čestného prohlášení/závazku dodavatele, že v řádném předstihu, tj. s dostatečnou časovou rezervou před ukončením platnosti akreditace na příslušné kurzy podá žádost na MV ČR o opětovné udělení akreditace dle zákona 312/2002 Sb..

Doporučujeme příjemci vyhradit si právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel o opětovné udělení akreditace nezažádá či příslušnou akreditaci nezíská.

Dokument ke stažení: