Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro předkladatele projektů v rámci výzvy OP LZZ č. 48 – Efektivní správní úřad

Odbor strukturálních fondů MV ČR (OSF) si dovoluje informovat o postupu hodnotící procesu u projektů, které byly podány v rámci výzvy OP LZZ č. 48 – Efektivní správní úřad.

K dnešnímu datu, 26.4.2010, byly komisí doporučeny k financování projekty v celkovém finančním objemu 520 550 287, 60 Kč, což znamená, že alokace výzvy (500 000 000 Kč) je vyčerpána.

OSF ihned po ukončení kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti všech přijatých žádostí zahájil proces vyjednávání s řídicím orgánem OP LZZ (MPSV) o navýšení alokace výzvy. Nicméně dle pokynů řídícího orgánu navýšení alokace bude umožněno až po končení hodnocení projektů, které dosud nebyly podpořeny. Tato částka tak bude známa až po uzavření, zhodnocení a úpravě všech projektů, což vzhledem k neomezenému počtu vracení projektů na přepracování je odhadováno na srpen 2010. Po tomto datu OSF bude moci zažádat o konkrétní částku navýšení alokace.

V souladu s výše uvedeným upozorňujeme předkladatele projektů v rámci výzvy OP LZZ č. 48, že právní akty pro projekty, které budou schváleny nad rámec původní alokace výzvy, bude možné vydávat nejdříve v září/říjnu 2010.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR