Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace ke změně delegovaných činností v rámci Integrovaného operačního programu

V rámci Integrovaného operačního programu dochází od 1. 7. 2012 ke změně delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (Zprostředkující subjekt IOP) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán) a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Jedná se o projekty ICT v územní veřejné správě a projekty k zajištění bezpečnosti obyvatel České republiky, www.kvalitazivota.eu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vykonává roli Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu, očekává od této změny zrychlení administrace a čerpání v rámci Integrovaného operačního programu.

Pro příjemce se z hlediska vyplacení dotace a realizace projektu nic nemění, kontaktní osobou pro ně nadále zůstává Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Aktualizované Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop, www.osf-mvcr.cz a www.crr.cz.

Dne 10. 7. 2012 se uskuteční od 10.00 hod v hotelu Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 4 seminář pro příjemce, kde budou příjemcům představeny a vysvětleny veškeré změny.

Další informace naleznete na webových stránkách Strukturálních fondů.
 
Odbor strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra