Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

E-learningový kurz v rámci OP LZZ je samotnými uživateli hodnocen velice pozitivně

E-learningové vzdělávání Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, které bylo spuštěno 15.9.2010, hodnotí více než 70 procent účastníků jako velmi dobře zpracované. Podle souhrnného hodnocení získalo více než 77 procent účastníků potřebné informace.

E-learning se věnuje realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a je složen ze tří samostatných kurzů – Příprava žádosti o dotaci v OP LZZ, Řízení projektů v OP LZZ a jejich administrace a Veřejné zakázky v OP LZZ. Žadatelé o dotaci či příjemci dotace z OP LZZ měli možnost v závěru každý vzdělávací kurz ohodnotit známkami jako ve škole. V souhrnném hodnocení kurzy dostaly průměrnou známku 1.37, jedničku jim dalo 71 procent účastníků.

Podrobnější zhodnocení e-learningu naleznete zde.