Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dotazník k Newsletteru OSF

Odbor strukturálních fondů (OSF) Ministerstva vnitra se rozhodl pravidelně vydávat Newsletter OSF.

První číslo vyšlo v březnu tohoto roku. Další číslo Newsletteru OSF pak plánujeme vydat opět za tři měsíce, tedy v polovině tohoto roku.

Newsletter OSF se věnuje různým tématům, např. realizované projekty, statistiky čerpání dotací ze strukturálních fondů, slovník pojmů, apod. Do budoucna připravujeme také část, která bude zaměřena na ankety, názory, články nebo komentáře od příjemců podpory ze strukturálních fondů.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o spolupráci při vytváření této rubriky vyplněním krátkého dotazníku, který naleznete zde.