Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Doporučení pro příjemce – Možnost konzultace a kontroly dokladů v průběhu realizace projektu

S ohledem na urychlení administrace žádostí o platbu a monitorovacích zpráv (ŽoP a MZ) nabízí Odbor strukturálních fondů ve spolupráci s pobočkami Centra pro regionální rozvoj (administrátorem oblastí intervence IOP 2.1 a 3.4) průběžnou kontrolu dokladů, které jsou požadovány při předkládání ŽoP a MZ, případně jsou vyžadovány dodatečně. Příjemci tak mají možnost sjednat si konzultace a nechat si tyto doklady zkontrolovat ještě před jejich odevzdáním s ŽoP a MZ.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu: