Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Doplňující informace k formě dokladování Monitorovací zprávy, Žádosti o platbu a jejich příloh u projektů OPLZZ

Na základě stávajících zkušeností doplňuje Odbor strukturálních fondů informaci ke způsobu a formátu dokladování Monitorovací zprávy (MZ), Žádosti o platbu (ŽoP) včetně příloh ve všech výzvách, které OSF vypisuje.

Text příručky „Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu a jejich příloh“ - D10 OPLZZ (str. 19) uvádí, že listy MZ, ŽoP i listy jednotlivých příloh musí být spolu pevně spojeny“. Tento text je nutné chápat tak, že pevně (nerozebíratelně) se spojují listy jednotlivých dokumentů. Tedy, že samostatně bude spojena Monitorovací zpráva, samostatně Žádost o platbu, samostatně Příloha č. 1, samostatně Příloha č. XY atd. Jednotlivé dokumenty pak mohou být vloženy např. jednotlivě do složek a veškerá dokumentace pak do šanonu či desek. (pozn. OSF v současnosti dostává MZ se všemi přílohami spojené i do jednoho paré dokumentace, které má např. i více jak 100 listů. S dokumentací v podobném rozsahu spojeným papírovou přelepkou se velmi obtížně pracuje, současně hrozí i neúmyslné rozlepení některých listů a jejich možná ztráta.)

Jelikož MZ, ŽoP a přílohy tvoří celek, je nutné zajistit, aby se listy jednotlivých dokumentů i dokument jako takový neztratily. Které přílohy jsou součástí  dané MZ a ŽoP, včetně počtu stran, se vyplňuje v IS Benefit7 na záložku „Přílohy“, následně jsou tyto informace patrné v Monitorovací zprávě, kapitole 13.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra