Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Doplňující informace GŘHZS pro žadatele v rámci výzvy č. 11 IOP

k povinné příloze „ Souhlasné stanovisko MV- GŘ HZS CR pro projekty krajských složek (krajské standardizované projekty krajských ředitelství PČR, krajských HZS a ZZS) v rámci podaktivit výzvy II, III a IV a centrálního projektu PČR k věcné a technologické konzistenci navrhovaného řešení s celkovou architekturou „operačních středisek“ (dále jen „souhlasné stanovisko“), kterou žadatel předloží spolu se žádostí o finanční podporu/žádostí o změnu projektu:

Žádosti o vydání souhlasného stanoviska zasílejte na adresu:

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

plk. Ing. František Zadina

náměstek generálního ředitele pro IZS a operační řízení

Kloknerova 26

148 01 Praha 414

Žádost o vydání souhlasného stanoviska je možno zaslat rovněž do datové schránky MV-generálního ředitelství: 84taiur

 

Žádost o vydání souhlasného stanoviska musí obsahovat:

1)            finalizovanou projektovou žádost v IS Benefit,

2)            finální verzi studie proveditelnosti, která je přílohou žádosti v IS Benefit,

3)            přílohy žádosti, které jsou vloženy do IS Benefit v souladu s požadavky výzvy č. 11

4)            V případě žádosti o změnu pro již podaný projekt popis návrhu změny (formulář Žádost o změnu).

V průvodním dopise k žádosti uvádějte unikátní kód finalizované žádosti.

 

Souhlasné stanovisko bude vydáno ve lhůtě max. 15 prac. dnů od obdržení žádosti.

Souhlasné stanovisko žadatel přiloží k projektové žádosti pouze v listinné podobě. Před finalizací projektové žádosti je třeba souhlasné stanovisko vyznačit jako povinnou přílohu v rozsahu 2 listů/stran a do popisu uvést, že bude přiložena pouze k listinné podobě projektové žádosti.

 

Žádost o vydání souhlasného stanoviska je třeba zasílat s dostatečným předstihem před ukončením výzvy č. 11!

Příp. rizika vyplývající ze zpoždění poštovní přepravy žádosti nese žadatel. Doporučujeme o zaslání žádosti informovat mailem na is_izs@grh_izscr_cz

 

Pakliže žadatel po vydání souhlasného stanoviska žádost v IS Benefit znovu odfinalizuje, souhlasné stanovisko je neplatné a je třeba požádat o vydání nového souhlasného stanoviska, které se bude vztahovat k novému unikátnímu klíči žádosti po opětovné finalizaci.

Dokument ke stažení: