Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Doplnění k PPŽP - výzva 03 IOP - Hlášení o pokroku

Předkládání Hlášení o pokroku u výzvy z Integrovaného operačního programu č. 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.

Dle Podmínek ke Stanovení výdajů na financování akce OSS je příjemce povinen řídit se aktuální verzí Příručky pro žadatele a příjemce.

V aktuální verzi Příručky pro žadatele a příjemce je stanovena povinnost předkládat Monitorovací hlášení.

V průběhu administrace žádostí podaných do této výzvy se Monitorovací hlášení změnilo v důsledku vydání aktualizace metodiky monitorování Ministerstvem pro místní rozvoj na Hlášení o pokroku a bylo upraveno, jakým způsobem je potřeba ho předkládat.

Bližší informace o změně Monitorovacího hlášení na Hlášení o pokroku a jednotlivé vzory naleznete níže.