Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktualizace přílohy č. 1 u výzvy č. 59 OP LZZ

Dne 30. 7. 2010 došlo k aktualizaci přílohy č. 1 výzvy č. 59 OP LZZ (rozšíření stávajícího výčtu oprávněných žadatelů dle bodu 2 výzvy o nové 2 subjekty).

Věnujte, prosím, pozornost poznámce pod čarou u této přílohy.