Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Workshop pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ - Praha

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na workshop pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 40 - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.

Termín a místo konání:

Praha - Letná, středa 25. května 2011, 10.00 - 15.00 (prezence od 9.30)

(přihláška na druhý seminář v Praze 24.5.2011 zde)

Konferenční sál č. 088 v budova Ministerstva vnitra - Nad Štolou 3, Praha 7

Materiály z workshopu ke stažení: