Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Semináře pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj

MMR v průběhu roku 2012/2013 uspořádalo cyklus seminářů „Jak na fondy – Semináře“.

V rámci projektu Jak na fondy – Semináře zorganizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj cyklus seminářů pro žadatele a příjemce napříč různými operačními programy zaměřené na problémy a otázky plynoucí z praxe. Semináře byly bezplatné a byly pořádány v jednotlivých krajských městech. Prezentace ze seminářů, fotodokumentaci a zodpovězené dotazy naleznete na adrese: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Jak-na-fondy.