Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Semináře k VZ pro obce a kraje

Semináře k veřejným zakázkám pro obce a kraje v rámci IOP (výzvy č. 06, 08 a 09) a OP LZZ (výzvy č. 40,42, 53, 57 a 69)

Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci výzev OP LZZ vyhlášených Ministerstvem vnitra pro obce a kraje.

 

Seminář pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na ZVZ" 2

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Integrovaného operačního programu (výzvy č. 06, 08 a 09) na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na Zákon o veřejných zakázkách".

 

Seminář pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na ZVZ"

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Integrovaného operačního programu (výzvy č. 06, 08 a 09) na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na Zákon o veřejných zakázkách".

 

Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci výzev OP LZZ vyhlášených Ministerstvem vnitra pro obce a kraje.

 

Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci výzev OP LZZ vyhlášených Ministerstvem vnitra pro obce a kraje.

 

Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci výzev OP LZZ vyhlášených Ministerstvem vnitra pro obce a kraje.

 

Seminář k veřejným zakázkám IOP a OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci IOP a OP LZZ pro obce a kraje.