Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Reporty ze seminářů

Report ze semináře IOP k autorským právům

Odbor strukturálních fondů ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj připravil dva semináře pro příjemce IOP v rámci oblasti intervence 2.1 na téma „Autorské právo ve vztahu k IT a veřejným zakázkám“. Prezentaci přednášeli advokáti z praxe, kteří se s problematikou autorského práva a licencí v IT zabývají. Semináře se konaly v Praze 14. 7. a 5. 10. 2011 a zúčastnilo se jich přes sto účastníků.

 

Report z workshopů pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů MVČR připravil celkem čtyři workshopy pro příjemce výzvy č. 40. Dva se konaly v Praze, jeden v Brně a jeden v Hradci Králové. Workshopy byly na rozdíl od seminářů pro méně účastníků a jejich cílem byla větší interakce mezi účastníky a přednášejícími. Na workshopech se také kromě projektových a finančních manažerů OSF podílely i manažerka eGON centra města Náchod a zástupkyně z regionální rozvojové agentury Centrum evropského projektování (CEP), které mají zkušenosti se zpracováváním projektů v OP LZZ.

 

Report ze semináře k expertní pomoci příjemcům - 30.3. 2011

Koncem března 2011 Odbor strukturálních fondů pořádal již třetí seminář pro příjemce z řad státní správy ve spolupráci se společnostmi, které příjemcům poskytují expertní pomoc. Seminář byl pořádán, aby upozornil na problematiku čerpání v oblasti intervence 4.1, problémy s administrací projektů a také uvedl příklady spolupráce s expertní pomocí.

 

Report ze semináře k veřejným zakázkám_únor 2011

V únoru 2011 Odbor strukturálních fondů pořádal již druhý seminář o veřejných zakázkách pro obce a kraje v rámci OP LZZ. Právničky při tvorbě semináře vycházely ze svých vlastních zkušeností a z nejčastějších chyb příjemců. Věnovaly se celému průběhu výběrového řízení, od vytvoření zadávací dokumentace až po podepsání smlouvy.