Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Report ze semináře k expertní pomoci příjemcům - 30.3. 2011

Koncem března 2011 Odbor strukturálních fondů pořádal již třetí seminář pro příjemce z řad státní správy ve spolupráci se společnostmi, které příjemcům poskytují expertní pomoc. Seminář byl pořádán, aby upozornil na problematiku čerpání v oblasti intervence 4.1, problémy s administrací projektů a také uvedl příklady spolupráce s expertní pomocí.

Na začátku semináře si účastníci mohli vyplnit test. Účelem nebylo příjemce testovat, ale upozornit je na problematické oblasti, kde se mohou při realizaci projektu vyskytnout problémy. Poté byli účastníci seznámení se stavem čerpání, resp. nečerpání alokace OP LZZ. V dalších částech se postupně vystřídali projektoví manažeři, finanční manažeři a zástupce z Expertní pomoci.

Veškeré materiály ze semináře jsou vyvěšeny na našem webu http://www.osf-mvcr.cz/akce/seminar-pro-prijemce-op-lzz-z-rad-statni-spravy-v-ramci-1. Pokud jste se na seminář nedostali, budete mít možnost přihlásit se na další. Semináře v rámci Expertní pomoci příjemcům bude OSF opakovat jak pro příjemce OP LZZ, tak i pro příjemce IOP.

Dokument ke stažení: