Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Report ze semináře IOP k autorským právům

Odbor strukturálních fondů ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj připravil dva semináře pro příjemce IOP v rámci oblasti intervence 2.1 na téma „Autorské právo ve vztahu k IT a veřejným zakázkám“. Prezentaci přednášeli advokáti z praxe, kteří se s problematikou autorského práva a licencí v IT zabývají. Semináře se konaly v Praze 14. 7. a 5. 10. 2011 a zúčastnilo se jich přes sto účastníků.

Na semináři byly zmíněny určité oblasti a problémy, na které by si příjemci měli zaměřit. Jedná se především o problematiku obsahu smlouvy, rozlišení pojmů dodávka a služba či problematika záručních lhůt.

Materiály ze semináře jsou ke stažení na našem webu http://www.osf-mvcr.cz/akce/seminar-pro-prijemce-v-ramci-o-i-2-1 

 

Dokument ke stažení: