Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Report z workshopů pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů MVČR připravil celkem čtyři workshopy pro příjemce výzvy č. 40. Dva se konaly v Praze, jeden v Brně a jeden v Hradci Králové. Workshopy byly na rozdíl od seminářů pro méně účastníků a jejich cílem byla větší interakce mezi účastníky a přednášejícími. Na workshopech se také kromě projektových a finančních manažerů OSF podílely i manažerka eGON centra města Náchod a zástupkyně z regionální rozvojové agentury Centrum evropského projektování (CEP), které mají zkušenosti se zpracováváním projektů v OP LZZ.

V úvodu si účastníci vyplnili test a praktickou ukázku zpracování Monitorovací zprávy. V průběhu prezentací se pak správné odpovědi dozvěděli a na konci workshopu byly výsledky shrnuty projektovým a finančním manažerem. Cílem testu bylo upozornění na problematické oblasti ve vyplňování Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu.

První prezentaci přednášela manažerka eGON centra Náchod Alena Marešová a věnovala se způsobu práce v LMS ELEV – úpravy výstupů, tvorba prezenčních listin, příprava podkladů pro Monitorovací zprávu a práce s kontingenčními tabulkami. Přímo uvedla praktickou ukázku a upozorňovala na chyby z vlastní zkušenosti - jak se vyvarovat duplicitě účastníků v systému, jak číslovat kurzy, zaznamenávat a odlišovat i prezenční kurzy apod.

Druhou část prezentovali projektoví a finanční manažeři ve spolupráci se zástupkyněmi z CEP řízení projektu a práci se systémem Benefit7. V příloze účastníci měli také ukázku Checklistu k MZ a k ŽoP, aby příjemci věděli, co konkrétně projektoví a finanční manažeři kontrolují.

Materiály z workshopů ke stažení v elektronické podobě naleznete na našem webu http://www.osf-mvcr.cz/akce/jiz-realizovane-akce.

Dokument ke stažení: