Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Report ze semináře k veřejným zakázkám_únor 2011

V únoru 2011 Odbor strukturálních fondů pořádal již druhý seminář o veřejných zakázkách pro obce a kraje v rámci OP LZZ. Právničky při tvorbě semináře vycházely ze svých vlastních zkušeností a z nejčastějších chyb příjemců. Věnovaly se celému průběhu výběrového řízení, od vytvoření zadávací dokumentace až po podepsání smlouvy.

Účastníci semináře byli upozorněni na špatně vykládané pojmy (např. kvalifikace a hodnotící kritéria), byly jim doporučeny různé pomocné nástroje, které právničky používají a které se jim osvědčily. Během diskuzí a dotazů v průběhu semináře se narazilo na pár problémů, například jak zveřejňovat zadávací řízení na stránkách ESF nebo jak získat potvrzení o rozeslání výzvy k podání nabídky přes email. V závěru semináře byly pro účastníky připraveny dva interaktivní úkoly, aby si své nově získané poznatky vyzkoušeli v praxi.

Veškeré materiály ze semináře jsou vyvěšeny na našem webu http://www.osf-mvcr.cz/akce/pozvanka-na-seminar-k-verejnym-zakazkam-op-lzz-obce-a-kraje. Pokud jste se na seminář nedostali, určitě budete mít možnost přihlásit se na další. Semináře o veřejných zakázkách bude OSF opakovat jak pro obce a kraje, tak i pro státní správu pravděpodobně v dubnu 2011.

 Dokument ke stažení: