Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

150 milionů je připraveno pro napojení státních úřadů na základní registry

Ministerstvo vnitra chce rozdělit 150 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi ústřední orgány státní správy, které se dosud nepřipojily k základním registrům. Nyní mají možnost do konce listopadu podávat projektové žádosti.

V září proto vyhlásilo výzvu č.14 Integrovaného operačního programu, která je až do konce listopadu tohoto roku otevřená pro příjem projektových žádostí. Výzva je určena pro státní instituce, které spravují tzv. needitační agendové informační systémy. Tyto systémy nejsou využívány k editaci dat obsažených v základních registrech, ale slouží pouze pro příjem referenčních údajů ze základních registrů.

Smyslem podpory je zajistit napojení všech ústředních orgánů státní správy na systém základních registrů tak, aby mohly čerpat údaje obsažené v základních registrech. Každý žadatel může na svůj projekt získat příspěvek ze strukturálních fondů až do výše 10 milionů korun.

Zavedení a spuštění základních registrů podpořilo Ministerstvo vnitra přibližně 2,5 miliardami korun z Integrovaného operačního programu. Jedná se o dosud největší projekt eGovernmentu v České republice, který má přinést zásadní kvalitativní posun ve výkonu veřejné správy.

Podrobnější informace k výzvě naleznete zde. 

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz  

www.osf-mvcr.cz

 

Tisková zpráva ke stažení: