Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

1. díl: Základní informace

Operační programy Ministerstva vnitra ČR mimo jiné pomáhají zkvalitnit služby veřejné správy. Co takové operační programy obnášejí, jak vůbec fungují dotace z Evropské unie a jak se podílejí na úspěšném hospodářském rozvoji ČR a jejich regionů? Co je potřeba udělat pro to, aby se z potenciálního žadatele stal úspěšný příjemce?

MV_manul_graf1_cisla_new.jpgOperační programy v gesci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně Integrovaný operační program (oblast intervence 1.1) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (oblast podpory 4.1), jsou evropské programy zaměřené na podporu elektronizace veřejné správy a na vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy. Do konce roku 2013 je v rámci těchto oblastí daných operačních programů pro žadatele z řad veřejné správy připraveno celkem 12,6 miliardy korun.

Kde zjistit více informací

Zájemci, kteří uvažují o využití těchto dotací, by se nejprve měli podrobně začíst  do internetových stránek Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR www.osf-mvcr.cz, které popisují možnosti čerpání finanční podpory. Naleznou zde jak informace o aktuálních výzvách, seznámí se s metodikou a legislativou i celkovým záměrem ministerstva vytvořit kvalitní veřejnou správu.

Poté je dobré začít přemýšlet, jaký projekt by se pro daný úřad nejlépe hodil. Kolik vlastně takový projekt může stát a na jak dlouho se subjekt třeba musí zadlužit, aby takový projekt dokázal splatit. Pro radu je možné si zavolat pracovníkům Odboru strukturálních fondů. Ti mohou například každému napovědět, že většina prostředků na projekt (85 procent) je hrazena ze strukturálních fondů Evropské unie a zbývajících 15 procent jde z rozpočtu příjemce dotace.

Nejdůležitější je kvalitní projektový záměr

Otázkou ale nadále zůstává, jak takový projekt připravit a jak získat peníze na jeho realizaci. Tady už lze využít přímo pomoc pracovníků Odboru strukturálních fondů MV ČR. Ti ochotně zájemcům vysvětlí problematiku a poradí, co musí udělat jako první. Nejdůležitější věcí v celém procesu přípravy žádosti o finanční podporu z evropských fondů je vždy kvalitní projektový záměr. Žadatele čeká při zpracování návrhu projektu vyplnění elektronického formuláře, ve kterém bude muset výstižně popsat záměry a cíle projektu a další požadované údaje.

O přípravě a zpracování kvalitního projektu se dozvíte v dalším vydání našeho seriálu.

Jaké projekty se dají financovat

Integrovaný operační program (IOP):

  • Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ):

  • Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
  • Vzdělávání úředníků a zvyšování jejich kvalifikace 

Kdo se může stát žadatelem

  • Ústřední orgány státní správy (ministerstva, centrální úřady – např. Úřad vlády ČR, NBÚ, ČSSZ, Energetický regulační úřad atp.)
  • Orgány místní samosprávy (např. kraje a obce)

Typové projekty

  • Informační systém datových schránek
  • Vzdělávání úředníků v souvislosti se zaváděním eGovernmentu
  • Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek ČR (NIPEZ)

Dokument ke stažení: